DOMINIKA BRZEZINKA

STUDIA

 • ukończone studia Executive MBA
 • magisterskie studia na wydziale etnologii i nauk o edukacji
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • w trakcie studiów z zakresu wspomagania i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem Aspergera

KURSY I SZKOLENIA

 • kurs „Finanse w placówce niepublicznej w roku 2018. Zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz kontrola ich wykorzystania”, 2019
 • szkolenie „Praca z uczniem zdolnym”, 2016
 • seminarium „Zasady udzielania dotacji oświatowych prywatnym szkołom i przedszkolom”, 2013
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, 2011
 • szkolenie „Polityka szkoleniowa firmy”, 2010
 • szkolenie „Skuteczna promocja miarą sukcesu”, 2010
 • szkolenie „Psychologiczne aspekty oceniania pracowników”, 2010
 • certyfikat brytyjskiego instytutu kształcenia kadry zarządzającej, Institute of Leadership & Management, 2010
 • szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”, 2008
 • szkolenie „Zarządzanie rozwojem firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w UE”, 2008
 • szkolenie „Systemy zarządzania dla MMŚP”, 2007
 • szkolenie „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP”, 2007
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz finansami, 2007

KONFERENCJE

 • Nowe zasady organizacji pracy oraz nauki w placówkach niepublicznych w r. 2018/2019, Warszawa 2018
 • Kongres „Placówki Niepubliczne w obliczu reformy edukacji”, Warszawa 2017
 • Ogólnopolska Konferencja Nowoczesnego PR-u i komunikacji, Warszawa 2017
 • Psychologia dziecięca, Żory 2016
 • Kongres Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, Warszawa 2015
 • Interaktywna edukacja, Sosnowiec 2015
 • Edu IT. Nowe technologie w edukacji, Gliwice 2015
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2015
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2014
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2013
 • „Zarządzanie w przedszkolu”, Katowice 2011
 • „Aktywne kobiety w biznesie”, Katowice 2010