DOMINIKA BRZEZINKA

STUDIA

 • ukończone studia Executive MBA
 • magisterskie studia na wydziale etnologii i nauk o edukacji

KURSY I SZKOLENIA

 • szkolenie „Praca z uczniem zdolnym”, 2016
 • seminarium „Zasady udzielania dotacji oświatowych prywatnym szkołom i przedszkolom”, 2013
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej, 2011
 • szkolenie „Polityka szkoleniowa firmy”, 2010
 • szkolenie „Skuteczna promocja miarą sukcesu”, 2010
 • szkolenie „Psychologiczne aspekty oceniania pracowników”, 2010
 • certyfikat brytyjskiego instytutu kształcenia kadry zarządzającej, Institute of Leadership & Management, 2010
 • szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”, 2008
 • szkolenie „Zarządzanie rozwojem firmy. Prowadzenie działalności gospodarczej w UE”, 2008
 • szkolenie „Systemy zarządzania dla MMŚP”, 2007
 • szkolenie „Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP”, 2007
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz finansami, 2007

KONFERENCJE

 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2014
 • Kids & Family Marketing Day, Warszawa 2013
 • „Zarządzanie w przedszkolu”, Katowice 2011
 • „Aktywne kobiety w biznesie”, Katowice 2010

MOJE GÓRY