ILONA BIELSKA-PAPIEŻ

 • nauczyciel mianowany

STUDIA

 • podyplomowe studia w specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • magisterskie studia pedagogiczne

KURSY I SZKOLENIA

 • kurs „Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole”, 2019
 • kurs „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu”, 2017
 • szkolenie „Praca z uczniem zdolnym”, 2016
 • szkolenie „Nadzór pedagogiczny w placówkach niepublicznych”, 2013
 • warsztat doskonalący „Sposoby wykonywania ozdób z filcu. Rodzaje materiałów używanych do tworzenia dekoracji”, 2012
 • szkolenie „Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej”, 2012
 • szkolenie „Zarządzanie zmianą – miękkie aspekty zarządzania projektami”, 2011
 • warsztaty metodyczne „Organizacja procesu rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, 2011
 • szkolenie „Prezent na Dzień Matki”, 2010
 • szkolenie „Systemy zarządzania jakością w placówkach oświatowych”, 2010
 • warsztaty „Wykorzystanie zimowych motywów w technice IRIS FOLDING”, 2010
 • szkolenie „Gry i zabawy matematyczne w świetle nowej podstawy programowej”, 2010
 • szkolenie „Rozwijanie pojęć matematycznych wg metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej”, 2010
 • certyfikat brytyjskiego instytutu kształcenia kadry zarządzającej, Institute of Leadership & Management, 2010
 • warsztaty „Rola zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w kontekście nowej podstawy programowej”, 2010
 • warsztaty metodyczne „Diagnoza dziecka przedszkolnego”, 2009
 • szkolenie „Podstawy wstępnej stymulacji logopedycznej dla nauczycieli przedszkoli”, 2009
 • przygotowanie logopedyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym, 2009
 • ognisko muzyczne, klasa gitary klasycznej, 2012

KONFERENCJE

 • „Zarządzanie w przedszkolu”, Katowice 2011
 • „Sukces przedszkola – o sile nauczyciela wychowania przedszkolnego” Ogólnopolskie Forum Edukacyjne, Kraków 2011

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA

 • III miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla nauczycieli, „Pasje naszych dzieci”, Przedszkole nr 16 w Żorach, 2012
 • odznaka za projekt eTwinning „I am…”, 2011
 • wyróżnienie za interesujący scenariusz zajęć ekologicznych dla dzieci, pt. „Cztery żywioły – ziemia”, Żorskie Centrum Regionalne, 2011
 • odznaka za projekt eTwinning „Sunflowers”, 2010
 • odznaka za projekt eTwinning „Christmas traditions”, 2010
 • nagruda książkowa w konkursie „Miesiąc z życia nauczyciela”, 2010
 • III miejsce w konkursie na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową, Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr, 2010
 • I miejsce w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci, pt. „Cztery żywioły – powietrze”, Urząd Miasta w Żorach, 2010
 • współautorka programu dydaktycznego „”Będę czytać, będę pisać”” dla dzieci podejmujących naukę w szkole podstawowej, 2010
 • I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Fascynujące zabawy przedszkolaków”, Przedszkole w Bukownie, 2010
 • I  miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Magiczne miejsce przedszkolaka”, Miejskie Przedszkole w Bukownie, 2010