KATARZYNA KLACZYŃSKA

 • nauczyciel kontraktowy

STUDIA

 • podyplomowe studia „Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych”
 • podyplomowe studia „Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”
 • podyplomowe studia w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • magisterskie studia pedagogiczne

KURSY I SZKOLENIA

 • kurs „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu”, 2017
 • szkolenie „Praca z uczniem zdolnym”, 2016
 • szkolenie „Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu”, 2016
 • szkolenie „Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole”, 2016
 • kurs „Diagnoza i terapia ręki. I i II stopień”, 2016
 • warsztaty muzyczne „Cieszmy się wiosną”, 2016
 • warsztaty „Bibułkarstwo – hiacynt dla mojej mamy”, 2016
 • warsztaty „NIE, bo NIE! czyli kto tu tak naprawdę rządzi”, 2016
 • szkolenie „Dzieci lubią niebieskie migdały, czyli roztragnienie jako źródło kreatywności”, 2016
 • szkolenie „Learn how to teach”, 2015
 • warsztaty „Wiosenne inspiracje”, 2015
 • warsztaty „W matematycznej krainie”, 2015
 • warsztaty „Zabawy i tańce integracyjne”, 2015
 • warsztaty „Wiosna i Wielkanoc w kreatywnym wydaniu”, 2015
 • warsztaty „Florystyka dla malucha”, 2014
 • warsztaty doskonalące „Zabawy i tańce integracyjne” , 2014
 • warsztaty „Zimowo – świąteczny kram z dekoracjami”, 2014
 • warsztaty „Sezonowe kompozycje na parapet i drzwi”, 2014
 • zajęcia doskonalące „Hu, hu, ha! Zima wcale nie jest zła!”, 2014
 • obóz naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

KONFERENCJE

 • „eduKids”, praktyczne i kreatywne rozwiązania dla nauczycieli języków obcych w przedszkolach, Warszawa, 2017
 • „NIE dla papierowej matematyki”, spotkanie z ekspertem rządowym, prof. E Gruszczyk-Kolczyńską, Żory, 2015
 • „Gimnastyka paluszkowa a rozwój umiejętności motorycznych i językowych dziecka”, Rybnik, 2015