Magdalena Stołtny

STUDIA

  • podyplomowe studia na kierunku przygotowanie pedagogiczne
  • podyplomowe studia na kierunku oligofrenopedagogika
  • magisterskie studia z biologii

KURSY I SZKOLENIA

  • kurs „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu”, 2017
  • szkolenie „Praca z uczniem zdolnym”, 2016
  • szkolenie „Psychologia dziecięca”, Żory, 2016