MONIKA ŚLEZIONA

 • nauczyciel kontraktowy

STUDIA

 • podyplomowe studia logopedyczne
 • podyplomowe studia w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • magister pedagogiki
 • licencjackie studia w specjalności pedagogika terapeutyczna

KURSY I SZKOLENIA

 • kurs „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną i techniczną w przedszkolu”, 2017
 • szkolenie „Praca z uczniem zdolnym”, 2016
 • warsztaty psychologiczne „NIE, bo NIE! Czyli kto tu tak naprawdę rządzi”, 2016
 • warsztaty „Wiosna i Wielkanoc w kreatywnym wydaniu – dekoracje i upominki”, 2015
 • warsztat doskonalący „Mała orkiestra”, 2014
 • warsztaty „Wielkanocne jajko w skorupce”, 2014
 • warsztaty „Logorytmika jako narzędzie wspomagające w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”, 2014
 • szkolenie „Sztuka uczenia”, 2013
 • szkolenie „Przestrzeganie prawa przez uczniów/wychowanków oraz nauczyciele w zakresie bezpieczeństwa”, 2013
 • warsztaty metodyczne „Wyrównywanie szans edukacyjnych”, 2011
 • warsztaty metodyczne „Organizacja procesu rozwoju ucznia”, 2011
 • warsztaty metodyczne „Pomoce i materiały metodyczne do diagnozy i terapii”, 2011
 • warsztaty „Recytacja czy mowa sceniczna”, 2010
 • warsztaty metodyczne „Techniki filcowania na mokro. Małe formy przestrzenne”, 2010
 • kurs doskonalący „Alternatywna metoda nauki czytania i pisania – glottodydaktyka prof. B.Rocławskiego”, 2009
 • metodyczne warsztaty plastyczno-teczniczne, 2009
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 2008
 • kurs „metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne -poziom I”, 2008
 • warsztaty metodyczne „Wprowadzenie do pedagogiki Marii Montessori”, 2008
 • warsztat „Zajęcia socjoterapeutyczne z wykorzystaniem pedagogiki zabawy”, 2008
 • kurs doskonalący „Główne założenia, istota i wartości pedagogiki C. Freineta”, 2008
 • warsztat „Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim”, 2008
 • warsztaty „Cztery pory roku, pedagogika zabawy w integrowaniu społeczności szkolnej”, 2006

KONFERENCJE

 • „NIE dla papierowej matematyki”, Żory 2015
 • „Praktyczny wymiar holistycznej logopedii z doświadczeń Centrum Logopedycznego”, Jastrzębie Zdrój 2015