MONIKA WÓJCIK

nauczyciel kontraktowy

STUDIA

  • magisterskie studia pedagogiczne z dodatkową specjalnością nauczycielską język angielski

KURSY I SZKOLENIA

  • szkolenie Musical English: śpiewająco-sensoryczny angielski Anny Rattenbury, 2018
  • Wykorzystanie mas plastycznych na zajęciach z dziećmi, 2015
  • Zdolny przedszkolak – zdolny uczeń, zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania, 2015
  • warsztaty”Muzykoterapia w profilaktyce zachowań agresywnych”
  • warsztaty „Z kulturą śląską na Ty”
  • szkolenie „Tydzień z eTwinningiem”

OSIĄGNIĘCIA

  • II miejsce dla podopiecznych w ogólnopolskim konkursie „Czarodziejskie instrumenty”