Opłaty za przedszkole

Przedszkole jest otwarte od 6:30 do 18:30.

Miesięczne czesne wynosi 410 zł
Dzienna stawka żywieniowa 10 zł (zwracana w przypadku nieobecności dziecka)

Opłata wpisowa (jednorazowo) 400 zł

Czesne obejmuje:

  • pobyt dziecka w przedszkolu bez względu na liczbę godzin
  • wszystkie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe
  • dostęp do monitoringu (podgląd sal on-line)
  • wszelkie materiały edukacyjne, higieniczne itp.