Katarzyna Klaczyńska

2023.10.17

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. Posiada także kwalifikacje do nauki języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I-III. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w oświacie. Jest również pedagogiem specjalnym i pracuje jako oligofrenopedagog z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ostatnio dodane:

Wpis uzupełniony z galerią

Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego.

Wpis uzupełniony z galerią

Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego.

Wpis uzupełniony z galerią

Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego. Opis tekst do naszego nagłówka co gdzie kiedy i dlaczego.
udostępnij.