opieka logopedyczna.

Logopeda pracuje w naszym przedszkolu 3 dni w tygodniu. Wszystkie nasze przedszkolaki objęte są opieką logopedyczną. W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, uczestniczy ono w zajęciach grupowych albo zarówno w zajęciach grupowych, jak i w formie indywidualnej terapii logopedycznej.

sensoplastyka.
robotyka.

edukacja przedszkolna.

Nasze przedszkole z pełnym zaangażowaniem realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewniając dzieciom wszechstronny rozwój w zakresie poznawczym, emocjonalnym, społecznym oraz fizycznym. Dzięki odpowiednio zbilansowanym zajęciom i atrakcyjnym formom aktywności, umożliwiamy maluchom rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności w przyjaznym i wspierającym otoczeniu. W naszym przedszkolu realizujemy również roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, które ma na celu solidne przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wprowadzamy elementy programu nauczania, które wspierają rozwój umiejętności poznawczych, matematycznych, językowych oraz społecznych, umacniając podstawy edukacyjne każdego ucznia.

Dzięki temu, nasi podopieczni opuszczają nasze przedszkole gotowi do podjęcia kolejnego etapu edukacyjnego z pełnym zaufaniem we własne możliwości i z entuzjazmem do nauki.

język angielski.

Ze względu na językowy profil przedszkola, oprócz zajęć wynikających z podstawy programowej dla przedszkoli, dzieci każdego dnia mają zajęcia z języka angielskiego, prowadzone przez anglistę/filologa oraz dodatkowo 3 razy w tygodniu zajęcia z Native Speaker’em. Dwa razy w miesiącu nasza anglistka – Pani Kasia prowadzi zajęcia „Butterfly Art” podczas, których używając prostych słów i zwrotów dzieci tworzą prace plastyczne i rozwijają nie tylko swoje kompetencje językowe, ale także umiejętności artystyczne. Ciekawą inicjatywą są także zajęcia z serii „Storytelling”, które w całości poświęcone są tematyce teatru i polegają na realizacji przedstawień, opowieści i bajek w języku angielskim.

Content and Language Integrated Learning.
irlandzka podstawa  programowa.

rytmika.

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu. Zajęcia rytmiczno - muzyczne, wynikają z podstawy programowej, natomiast my wiemy jak bardzo dzieci lubią taniec (zwłaszcza nowoczesny) i śpiew, w związku z tym odwiedza nas Pani Kaja, która zawodowo związana jest z tańcem i jest to także jej wielka pasja, dlatego chętnie dzieli się nią z naszymi przedszkolakami.